โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม

   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 2

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

 

 

 

 
+++ เลือกรายการ +++
 

ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลโดยสังเขป
ทำเนียบผู้บริหาร ว.ช.
กรรมการสถานศึกษา
ทำเนียบบุคลากร
เพลงมารช์
ภูมิทัศน์โรงเรียน
เว็บบอร์ด

 
 

นายเมธี   จิตรทรัพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ร.ร.วัดดงหนองหลวง
ร.ร.วัดวังม้า(ชนประสิทธิ์วิทยา)
ร.ร.บ้านดอนพลอง
ร.ร.บ้านวังยิ้มแย้ม
ร.ร.บ้านวังสำราญ
ร.ร.วัดเกาะเปา
ร.ร.ไตรประชาสามัคคี
ร.ร.วัดบ้านวังดินดาน
ร.ร.วัดหนองยาว
ร.ร.วัดศรลัมพ์ราษฎร์อุปถัมป์
ร.ร.บ้านนกคลาน

 

เว็บลิงก

ดิกชันนารี่ออนไลน์
ค้นบัตรประชาชน
สลากกินแบ่งรัฐบาล
ค้นเบอร์โทรศัพท์
ตรวจสลากออมสิน
ราคาน้ำมันวันนี้
แผนที่ทั่วไทย
ร้องทุกข์ถึงนายกฯ 

 

 

 

 

 

 

 

... สุขขา สังฆัสสะ สามัคคี...     วามสามัคคีคี ทำให้เกิดสุข

 

 กิจกรรมเด่นที่ผ่านมา

     คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม
ร่วมกันจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ ๖๐ ปี

สถานที่จัดนิทรรศการ
บริเวณอาคารเรียนชั้นล่าง

คณะครูและนักเรียน
ร่วมใจกันจัดนิทรรศการถวาย
กลุ่มสาระศิลปะ จัดส่วนนิทรรศการอย่างงดงาม

 

 

ข่าวจาก สพฐ.
 


จัดทำโดย   การบริหารงานวิชาการ  โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม 

โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม  
4 หมู่ 4  ตำบลวังเมือง  อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 60150

โทรศัพท์ I 0-5636-4225   ต่อ  103

Email : wangmuangchon@yahoo.co.th

**** ใช้ได้ดีกับความละเอียด 800 x  600  ****